Immediate Restart no Countdown

shutdown /r /m \\pc2 /t 0